Fellesturer

Fellesturer 2017

Takk til alle som har deltatt på våre fellesturer i 2017. 

Fellesturer er turer til topppunktene der en kjentmann er med. Alle som ønsker kan bli med. Oppmøte er på parkeringa til den aktuelle toppen. 

FELLESTURER VI HAR HATT I 2017
Ons 10.05. kl. 18.00 Ramsåsen. Åpning av tursesongen
Søn 25.06 kl. 10.00 Karmhusvollen
Søn 03.09 kl. 10.00 Hitre Seterfjellet
Søn 10.09 kl. 10.00 Hærvola
I tillegg inviterte Verdal kommune Kulturtjenesten til kulturhistorisk vandring til Brenntjønna 16. september.

 

Tilbake til hovedside