10.05.2018 - 14.10.2018

Velkommen til Ti på Topp Verdal 2018

Bli med!

6585

Registrerte turer

816

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified >>> <<< rankingsData.ranking >>> <<< rankingsData.participant_name >>> <<< rankingsData.checkins_count_unique >>> <<< rankingsData.checkins_count_total >>> <<< rankingsData.total_route_length >>> <<< rankingsData.total_route_elevation >>>
<<< rankingsData.ranking_in_type >>> <<< rankingsData.participant_name >>> <<< rankingsData.group_info.name >>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1 >>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total >>>
<<< rankingsData.ranking_in_type >>> <<< rankingsData.participant_name >>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1 >>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total >>>
<<< rankingsData.ranking >>> <<< rankingsData.group_name >>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1 >>> <<< rankingsData.checkins_count_total >>>
1 7 Bergugleberget 1294
2 4 Leirsjøknoppen 1161
3 6 Helloporten 1155
4 5 Marsteinsvola 826
5 3 Aksnesvola 513

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name >>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name >>>

<<< rankingsData.team_name >>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique >>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 Hitre Seterfjellet 725 m 191
2 Gamma 372
3 Aksnesvola 513
4 Leirsjøknoppen 1161
5 Marsteinsvola 826
6 Helloporten 1155
7 Bergugleberget 1294
8 Brenntjønna 341
10 Hegglifjellet 323
9 Sognavola 414

Instagram

Se flere bilder