10.05.2019 - 13.10.2019

Velkommen til Ti på Topp Verdal 2019

Bli med!

12158

Registrerte turer

1177

Registrerte deltakere

10

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 01 Våttåhaugen 3284
2 02 Syrstamn 2623
3 03 Markavola 1177
4 10 Kvindfjellet 1169
5 09 Lyngsvola 811

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
01 Våttåhaugen 324 m 3284
02 Syrstamn 318 m 2623
03 Markavola 461 m 1177
04 Greensklumpen 469 m 714
05 Verdals Midtpunkt 669 m 486
06 Fiskløysingen 512 m 663
07 Søre Drivsjø 607 m 661
08 Koksteinen 731 m 580
09 Lyngsvola 608 m 811
10 Kvindfjellet 1169