Om konkurransen

Ti på Topp Verdal 2019

Ti på Topp i Verdal ble startet i 2011 og er et samarbeid mellom Verdal Idrettsråd og Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets. Ti på Topp er et godt tilrettelagt turtilbud for folk i alle aldre og et lystbetont bidrag til god folkehelse. Du er garantert flotte naturopplevelser, samtidig som du kommer i bedre form. Det koster 200kr og være med og 75 om du legger barn innunder din profil. Barn i grunnskolen har gratis deltagelse og får info igjennom sin skole. 

GENERELT OM TURENE
Vi har ti ulike turer. Turene kan kategoriseres i enkel (Grønn/inntil 5 km), middels (Blå/5-10 km) og krevende (Rød/over 10 km). De enkle egner seg godt for de fleste som ønsker å ferdes i fjellet, også barn. De middels finnes i ulike vanskelighetsgrader, kan variere i lengde og være både bratte og slakke. Mange av disse egner seg også for barn. Krevende turer passer for folk som er turvant.

På alle turmål finner du turkasse med kode for turen og en gjestebok hvor du kan skrive deg inn. Besøket registrerer du enklest på Ti på Topp-appen, ved å “sjekke inn”, www. tipåtopp.no/verdal, eller ved å sende inn registreringskortet ved sesongslutt. Samtlige turer gir IVV-stempling etter Norges Folkesportforbunds regler for deltaker- og kilometerstempling.

Startstedet er merket med Ti på Topp-skilt. Ruta er merket med pilskilt, trepinner med rødmaling på toppen og rødmaling på løse steiner eller trær.Vi anbefaler at du på turene har med kompass, kartet med inntegnet rute sammen med rutebeskrivelsen og evt. GPS. All ferdsel skjer på eget ansvar.

ÅRETS TURER
Årets enkle turer er Våttåhaugen, Syrstamn, Markavola og Greensklompen. Middels turer er Kvindfjellet, Lyngsvola, Fiskløysingen og Søre Drivsjø. Krevende turer er Verdals geografiske midtpunkt og Koksteinen. Les mer om turene fra side 6 i heftet.

SALG
Ti på Topp-heftene kan kjøpes på Servicekontoret, Shell Vinne,YX Stekke, Bremseth Sport, G-Sport, Vuku bilsenter og Nava Sport i Verdal.Ti på Topp-heftet inneholder rutebeskrivelser, kart med ruteinntegnelser og registreringskort. Pris per hefte er 200 kroner og 75 kroner per ekstra registreringskort.

FELLESTURENE
Årets fellesturer går til: Syrstamn, Greens-klompen,Verdals geografiske midtpunkt, Kokstein- en og Fiskløysingen. Det legges ut mer info om fellesturene på hjemmesiden og facebook.

PREMIEUTDELING
Søndag 17. november kl. 17.00-19.00 arrangerer vi premieutdeling på Verdal Videregående skole.

DELTAKERPREMIE
Vi har premie til alle som besøker alle ti toppene. Er du født i 2004 eller senere, eller født i 1949 eller tidligere er premiekravet sju ulike topper. I tillegg er det premier til den som gårlengst i antall km, den som går flest turer i løpet av perioden, beste lag, beste bedrift over 30 ansatte og beste bedrift under 30 ansatte og uttrekkspremier fra besøkende på hvertopp.Toppene må være registrert senest 13. oktober eller registreringskort levert innen 16.oktober.

SKOLEKONKURRANSE
Barne- og ungdomskolene i Verdal er invitert til å delta i en skolekonkurranse der det handler om å samle turkilometer til sin skole.
Alle turene teller:
• om man går til forskjellige turmål eller om man trimmer til sin nærmeste Ti på Topp-kasse
• om man går i fellesskap, på skoleturdag, i gymtimene, eller om man går på fritiden

Ti på Topp’s vandrepokal går til den skolen som har samlet flest km delt på antall elever ved skolen. I tillegg er alle elever som har fullført 7 ulike turer kvalifisert til å motta premie på vår premieutdeling. Uansett resultat; alle deltakere får fine turopplevelser.

FOTOKONKURRANSE
Årets Ti på Topp-bilde og årets turbilde kåres av innsendte bidrag på vår nettside, på face- book og bildene merket #tipåtoppverdal på instagram. Flotte premier vanker vinnerne.Vi ønsker gjerne bilder i høyoppløsning i både stående og liggende format.

TI PÅ TOPP for alle
Ti på Topp Verdal ønsker å kunne legge til rette for idrettslige aktiviteter for alle
i innbyggere iVerdal.Vi ønsker å kunne stimulere til en aktiv livsstil for personer med funksjonsnedsettelser. Dette på grunn av at noen av Ti på Topp-turene er utenfor deres rekkevidde. Man velger hvilke av turmåla man kan klare og går disseminst ti ganger. Da har man rett på deltagerpremie. Klarer man flere enn ti turer er det bonus i form av flere flotte turer.

Påmelding skjer på vanlig måte; kjøp av hefte i butikk eller direkte på hjemmeside/ app. Man kan også delta på lag som normalt. I tillegg må man sende en begrun- nelse til andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no innen 1. juli.

Det er fullt mulig å starte å gå turer før man sender mailen. På resultatlista som ligger på hjemmesiden vil det ikke synes at man har klart kravet etter ti turer gått, men premiering blir det til alle som har klart sine ti turer. Mailen som nevnt over gjør at vi vet om de som har deltatt ut fra egne forutsetninger.

 

VIS HENSYN OG
TA VARE PÅ NATUREN

• Vis respekt for dyr og andre mennesker

• Ta alltid søpla med deg hjem

• Husk å lukke grinder og lignende etter deg

• Fra 1. april til og med 20. august er det båndtvang

• Bruk av ild og opptenning av bål i utmark: Gjør deg kjent med nye regler fra 15. april 2016.

• La naturen være som da du kom. (Dopapir, hunde-bæsjposer, fruktrester m.m. tas med hjem. Det skal ikke gjemmes bak steiner o.l.)

• Ikke bryt tretopper i plantefelt.

• Vi ber også om at våre anviste parkeringsplasserbenyttes

• Vi ønsker ikke at våre aktiviteter skal være til belastning for folk som bor i om- rådene der vi legger våre ruter

• La reinen beite i fred!

 

REGISTRERING AV DELTAKERINFORMASJON
Som deltaker får du app med kart over turene, kart og rutebeskrivelser for turene samt påmeldingskode for å registrere deg som deltaker på nettsiden. Du får tilgang på din egen turside www.tipåtopp.no/verdal hvor du kan registrere dine turer, sende inn bilder og delta i vår turkonkurranse.

Premiering i henhold til premiekrav er beskrevet i heftet og på nettsidene. Delta i våre konkurranser (årets turgåer, årets turbedrift, fotokonkurranse m.m.) og få mangefine turopplevelser. Dersom du ikke har mulighet til å registrere dine turer på Ti påTopp-nettsiden eller på app, kan du ved sesongslutt sende inn kortet til Verdal kom-mune, Servicekontoret, Johannes Brunsgate 2, 7650 Verdal.

Toppene må være registrert på app eller nettside senest 13. oktober. Frist for innsending av registeringskort er onsdag 16. oktober 2019.

APP
Last ned Ti på Topp-appen før du starter årets Ti på Topp sesong. Appen er tilpassetflere plattformer (Apple store og Google play). Via Appen har du mulighet til å regis-trere deg som bruker, registrere dine turer på topp-punktet, se kartet over turen og legge til bilder du har tatt på turen.

HOLD DEG OPPDATERT OG FØLG OSS PÅ
Vår facebookside: www.facebook.com/tipaatoppverdal

Instagram @tipaatoppverdal og #tipåtoppverdal

Tilbake til hovedside